Starta lokalt läge

Liknande felmeddelande som nedan får ni om det är problem att ansluta till databasen. Om ni har eXcellence Pro Butik Cloud Edition, så har ni möjlighet att starta programmet i så kallat ”lokalt läge”, vilket innebär att programmet ansluter till en databas i det lokala nätverket.

Referens: Meddelande: Felmeddelande i eXcellence PRO ButikVer: 2017.2.9, Fel i eXcellence PRO Butik: felkod=40002 S1000: [MySQL][ODBC 5.1 Driver]Can't connect to MySQL server on 'XX.XXX.XXX.XX' (10060) modul:

Att ni får detta felmeddelande beror på att programmet inte kan ansluta till databasen. Ifall ni har Cloud Edition, så försöker programmet ansluta till en databas på en server som finns på Internet. I de flesta fallen beror detta på att programmet tappat Internetuppkopplingen och detta kan vara väldigt tillfälligt (under några sekunder) eller längre. Om ni fortfarande kommer åt ex. https://www.google.se eller någon annan sida på Internet, så har er dator Internetuppkoppling och då kan felet bero på att vår leverantör förlorat Internetuppkopplingen. Detta kan hända, men det är inte vanligt.

Oavsett anledning, så kan ni fortsätta använda programmet genom att starta det i ”lokalt läge”. Om ni har Internetuppkoppling, så kan ni fortsätta ta betalt med kort, men om ni inte har Internetuppkoppling, då är ni hänvisade till kontant betalning.

För att starta programmet i lokalt läge, stäng av programmet och starta igen.

Starta lokalt läge
Starta lokalt läge

Ange inloggningsuppgifter som vanligt och kryssa därefter i alternativet ”lokal databas” och logga in.

Observera att ni i det lokala läget inte kan sälja, ge ut eller lösa in presentkort och tillgodokvitton!