Allmänna villkor

Alla priser på webbplatsen är angivna exkl.moms om inget annat anges.

Normalt är det 12 månaders garanti på den utrustning som vi säljer och levererar. I produktens pris ingår support under produktens livstid. Med support avses primärt felavhjälpning på ej trasig utrustning. Datorer skall vara utrustade med ett operativsystsem som har gällande support från Microsoft.