1. Hem
 2. Artiklar
 3. Webbshop
 4. Allmänt
 5. Sökordshantering i eXcellence och webbshopen
 •  2021-02-04
 • Anders Kjellberg

Webshopens sökfunktion kan användas av besökarna för att göra fritextsökningar och sökorden som besökaren anger matchas mot följande fält i eXcellence:

 • Varumärke
 • Artikelkod
 • Leverantörens artikelkod
 • Rubrik från Internetfliken 
 • Kort beskrivning från internetfliken
 • Lång beskrivning från internfliken
 • Sökord från internetfliken
 • Material

Det finns ett antal funktioner i eXcellence för att underlätta hanteringen av sökord och här nedan följer en närmare beskrivning över respektive funktion.

Sökord på artikelgrupp

Man kan få sökord tillagda med automatik, baserat på den artikelgrupp som artikeln tillhör. Gå till artikelgruppsregistret:

Öppna önskad artikelgrupp:

Lägg till önskade sökord.

Med knappen 'Uppdatera artiklar' kan man retroaktivt uppdatera alla artiklar som tillhör den aktuella artikelgruppen samt är internetmarkerad.

Med knappen 'Hämta mall' kan man utnyttja en gjord sökordsmall (se nedan) för att lägga till sökord.

Skapa sökordsmall

Gå till:

Välj sedan:

Skapa en önskad mall:

Lägg alla önskade sökord, med en mellanslag emellan. Spara med F2.

Använda sökordsmall

I artikelregistret, på fliken 'Internet', finns information om sökord:

Fältet "Sökord" är tänkt att användas för sökord som inte finns med i övrig artikeldata, men som man tror att besökarna söker efter. De flesta beskriver sina artiklar i singular, ex. "Svart damsko", men många besökare söker i plural, alltså efter "svarta damskor".

Webbshopens sökmotor är ganska rå i dagsläget och returnerar alla artiklar som innehåller något av sökorden som besökaren anger. Det görs inte någon exakt matchning utan det räcker att sökordet finns som del av artikelns data. 

I ovanstående artikel har "tygskor" angivits, men artikeln skulle returneras i sökresultatet för sökorden "tyg" och/eller "skor" då bägge sökorden ingår i "tygskor".

Sökorden som anges i denna ruta skrivs inte ut på sidan vare sig för besökare eller sökmotorer.

Ange önskade sökord manuellt eller använd en tidigare upplagd mall. 

Om man vill utnyttja en upplagd mall, så klicka på knappen 'Meta-uppgifter', och öppna den högra fliken:

Om man vill använda en skapad mall, så dubbelklickar man på den i vänstra listan. Då läggs sökorden till. Om ett sökord redan finns på artikeln, så läggs det inte till på nytt. Man kan använda valfritt antal mallar på samma artikel. Spara med knappen 'Spara'.

Man kan även testa vilka artiklar som man hittar med ett visst sökord: