1. Hem
 2. Artiklar
 3. Butikssystemet
 4. Övrigt
 5. Skicka SMS från kundklubben
 •  2023-11-29
 • Anders Kjellberg

Detta är en beskrivning hur man kan använda kundklubbens kunduppgifter för att skicka ut SMS.

Funktionen startas i följande meny:

Arbetsgången är följande:

 • skapa ett urval av kunder
 • skapa en aktivitet med tillhörande urval
 • gör utskicket

Skapa eller ändra ett urval

Välj att skapa ett nytt urval eller ändra/testa ett befintlgt:

Om man väljer ett nytt eller befintligt urval, kan man göra en test för att se hur många kunder som är med i urvalet:

Man kan göra urval på många olika parametrar. Ett vanligt sätt är att man har delat kunderna i olika grupper, och väljer alla i gruppen, om i detta exempel. Klicka på knappen 'Testa' för att se vilka kunder som väljs:

Skapa eller ändra aktivitet

En aktivitet är t.ex. att skicka ut ett sms för en mellandagsrea:

I detta exempel så skapar man innehållet i SMS:et:

 • välj att sms skall skickas
 • välj SMS-tjänst
 • välj en befintlig sms-mall eller skapa en egen text

Man kan 'personalisera' meddelandet genom att använda t.ex. förnamn, se exemplet ovan. Man kan testa hur sms:et kommer att se ut:

OBS! Detta funkar bara när man skickar individuella sms (se nedan), ej som bulk.

Det är också värt att tänka på att enligt gällande regler för sms-utskick, så skall mottagaren ha möjlighet att kunna avboka fler utskick. Detta görs genom att skicka texten 'STOP' som ett svar på SMS:et.

För att skapa underlaget för utskick, går till fliken 'Skapa underlag', och tryck på knappen 'Skapa':

Skicka SMS

Gå till fliken 'Skicka' och välj önskad aktivitet. Man kan välja lite olika inställningar:

 • endast test: inga SMS kommer att skickas
 • skicka som bulk: alla sms skickas snabb till 'utskicksmotorn', där dom läggs i kö och skickas ut fr.o.m den datum/tid som valts. 
 • avregistrering i SMS: kräver att avregistreringsuppgifter finns

En sista kontrollfråga innan utskicket startas:

Inställningar

Genom att klicka på 'Status'-knappen, kan man se uppgifter på sitt SMS-konto: