1. Hem
  2. Artiklar
  3. Webbshop
  4. Allmänt
  5. Skapa innehåll i en internetkategori från sökord
  •  2021-10-01
  • Anders Kjellberg

Välj följande alternativ i menyn:

Då visas följande bild:

Gör följande:

- ange ett sökord (t.ex. chelsea)
- välj huvudkatergori som sökningen skall ske i

Ta bort den kategori som skall exkluderas i underlaget, t.ex. den som är den nya målkategorin.

Klicka på knappen ’Skapa’, och de artiklar som matchar sökordet kommer att visas:

Man kan med ’bocken’ välj bort artiklar som inte skall vara med i målkategorin. 

Välj målkategori:

Tryck på knappen ’Godkänn’:

Man får en kontrollfråga, svara ’Ja’:

Klart! ATS:en uppdateras på alla artiklar, så tillagda artiklar i målkategorin kommer att synkas till webbshopen.