1. Hem
 2. Artiklar
 3. Butikssystemet
 4. Övrigt
 5. Inläsning av artikeldata via fil
 •  2021-08-13
 • Anders Kjellberg

Generellt för filer avseende artikeldata

En inläsningsmall skapas för varje filvariant, t.ex. per leverantör.

Filtyp: CSV eller SKV

Filnamn: valfritt, exempel: artiklar.csv

Filen får inte innehålla tomma rader.

Kolumnordning i filen är valfri, mappning görs i inläsningsmallen

Det är tillåtet att ange kolumnnamn på första raden i filen, denna läses ej in.

Inläsning av artikeldata

Kolumner som kan hanteras:

 •           Egen artikelkod # (skapas automatiskt vid inläsning, om SKU ej finns sedan tidigare)
 •           SKU *#  (skall vara unik för leverantören)
 •           EAN-kod *
 •           Beskrivning
 •           Försäljningsenhet (ex: st, par, kg)
 •           Leverantör #
 •           Varumärke
 •           Säsong #
 •           Färgkod #
 •           Materialkod #
 •           Artikelgrupp #
 •           Variant (ex: storlek)
 •           Inköpspris valuta
 •           Valutakod inköp #
 •           Rabatt SEK
 •           Inköpspris SEK
 •           Försäljningspris SEK *#
 •           Beställt antal (kan markeras i mallen som en inleverans)

Kolumner med en asterisk (*) är tvingande och måste finnas med i filen, övriga är ej nödvändiga för import.

Kolumner markerade med hash (#), är kolumner som skall ha ett värde i eXcellence. Finns ej dessa kolumner i filen, så sätts ett konstantvärde i inläsningsmallen. Exempel: valutakod=SEK

Inläsning av leveransfiler

Kolumner som hanteras och måste finnas i filen:

 •           SKU *
 •           Antal *