•  2020-05-25
  • Juri Salminen

Även om ni tappar er internetförbindelse, så är det viktigt att kassan fortsätter fungera och det är möjligt genom att starta programmet i så kallat "lokalt läge". I lokalt läge kan ni fortsätta sälja artiklar som vanligt tills internetuppkopplingen kommer tillbaka.

Så här startas det lokala läget i eXcellence:

Starta kassasystemet i lokalt läge